تیم افلاطون

یک تیم رانده و متعهد به انقلابی کردن جستجو

تیم ما متشکل از برخی از بهترین ها در صنعت است

برایان فاینبرگ

افسر اجرایی CHIEF

بی تفاوتی اسکاتلندی

دفتر ارشد فناوری

اسکار لویکنار

رئیس امور مالی افسر

فهد عمر

UI/UX

آدیتیا ولیا

عملیات

آجی چاندوک

افسر ارشد امنیت

استیون هاتزاکیس

مشاور

جاستین هارتزمن

مشاور

جان نجاریان

مشاور

فرانسیس هونیگ

مشاور

موشه جاشوا

مشاور

متیو هارتمن

مشاور

دیوید چیدکل

مشاور

URI FERRUCCIO

مشاور

مارک سوتو

مشاور

مارکو آنیبالی

مشاور

اسکات مسکویتز

مشاور