Platadata

DMCA-varsel

Merknad om Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

Nettstedet vårt følger sikkerhetshavnens bestemmelser i 17 USC. § 512, ellers kjent som Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Som sådan vil vi svare på skriftlig varsel om brudd på opphavsretten i samsvar med DMCA. Hvis du mener at ditt opphavsrettsbeskyttede materiale blir krenket på nettstedet vårt, kan du kontakte oss umiddelbart.

For at vi skal svare, må du gi oss beskjed i et skjema som i vesentlig grad samsvarer med DMCs bestemmelser om sikker havn. Din varsel om påstått brudd må være en skriftlig og inneholde ALLE følgende:

  1. En fysisk eller elektronisk signatur av en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rett som angivelig er krenket.
  2. Identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede verket som hevdes å ha blitt krenket, eller, hvis flere opphavsrettsbeskyttede arbeider, en representativ liste over slike verk.
  3. Identifisering av materialet som hevdes å være krenkende eller å være utsatt for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller tilgang til hvilket skal deaktiveres, og informasjon som er rimelig tilstrekkelig til at vi kan finne materialet.
  4. Informasjon som er rimelig tilstrekkelig for å tillate oss å kontakte deg, for eksempel en adresse, telefonnummer, og hvis tilgjengelig, en elektronisk postadresse du kan bli kontaktet med.
  5. En uttalelse om at du har en god tro på at bruk av materialet på den måten det klages på, ikke er godkjent.
  6. En uttalelse om at informasjonen i varselet er nøyaktig og under straff for skade, at du er copyright-eier eller har fullmakt til å handle på vegne av copyright-eieren.

Hvis du ikke gir et skriftlig varsel som oppfyller disse elementene, vil vi ikke etterkomme forespørselen din og er ikke lovpålagt.