Dane Platona

Regulamin

Regulamin

Ostatnia aktualizacja: marzec 14, 2021

Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed skorzystaniem z naszego serwisu.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszych Warunków:

 • Zastosowanie oznacza program dostarczony przez Firmę, pobrany przez Ciebie na dowolne urządzenie elektroniczne, o nazwie PlatoData
 • Sklep aplikacji oznacza usługę dystrybucji cyfrowej obsługiwaną i rozwijaną przez Apple Inc. (Apple App Store) lub Google Inc. (Google Play Store), w której aplikacja została pobrana.
 • Program Partnerski oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej udziałów, udziałów lub innych papierów wartościowych uprawnionych do głosowania w wyborach dyrektorów lub innych organów zarządzających.
 • Konto oznacza unikalne konto utworzone w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub jej części.
 • Kraj odnosi się do: Wyoming, Stany Zjednoczone
 • O nas (w niniejszej Umowie określane jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) oznacza Plato Technologies Inc., 144 E 44th St, New York NY 10017.
 • Treść odnosi się do treści, takich jak tekst, obrazy lub inne informacje, które mogą być publikowane, przesyłane, linkowane lub w inny sposób udostępniane przez Ciebie, niezależnie od formy tych treści.
 • Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 • Informacje zwrotne oznacza opinie, innowacje lub sugestie przesłane przez Ciebie dotyczące atrybutów, wydajności lub funkcji naszej Usługi.
 • Free Trial odnosi się do ograniczonego okresu, który może być bezpłatny przy zakupie Subskrypcji.
 • Towary odnoszą się do przedmiotów oferowanych do sprzedaży w Serwisie.
 • Zakup w aplikacji odnosi się do zakupu produktu, przedmiotu, usługi lub Subskrypcji dokonanego za pośrednictwem Aplikacji i podlega niniejszemu Regulaminowi i / lub własnym warunkom Sklepu z aplikacjami.
 • Zamówienia oznacza Twoją prośbę o zakup Towarów od nas.
 • Promocje odnoszą się do konkursów, loterii lub innych promocji oferowanych za pośrednictwem Usługi.
 • technikami odnosi się do Aplikacji, Serwisu lub obu.
 • Subskrypcje odnoszą się do usług lub dostępu do Usługi oferowanej Państwu na zasadzie subskrypcji przez Firmę.
 • Regulamin (zwane również „Warunkami”) oznaczają niniejsze Warunki, które stanowią całość umowy między Tobą a Firmą w zakresie korzystania z Usługi.
 • Zewnętrzna usługa mediów społecznościowych oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez strony trzecie, które mogą być wyświetlane, włączane lub udostępniane przez Usługę.
 • Strona internetowa odnosi się do PlatoData, dostępnego pod adresem https://PlatoData.io
 • You oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, zależnie od przypadku.

Potwierdzenie

Są to Warunki korzystania z tej Usługi oraz umowa między Tobą a Firmą. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich użytkowników dotyczące korzystania z Usługi.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej zależy od Twojej akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych warunków, możesz nie uzyskać dostępu do usługi.

Oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. Firma nie zezwala osobom poniżej 18 roku życia na korzystanie z Usługi.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej zależy również od Twojej akceptacji i przestrzegania Polityki prywatności Firmy. Nasza polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania twoich danych osobowych podczas korzystania z aplikacji lub strony internetowej oraz informuje o twoich prawach do prywatności i o tym, jak prawo chroni cię. Przeczytaj uważnie naszą Politykę prywatności przed skorzystaniem z naszej usługi.

Składanie zamówień na towary

Składając zamówienie na towary za pośrednictwem Usługi, gwarantujesz, że jesteś prawnie zdolny do zawierania wiążących umów.

Informacje o Tobie

Jeśli chcesz złożyć Zamówienie na Towary dostępne w Serwisie, możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji związanych z Zamówieniem, w tym między innymi imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru karty kredytowej, daty ważności Twoja karta kredytowa, adres rozliczeniowy i informacje o wysyłce.

Oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) Masz prawo do korzystania z dowolnej karty kredytowej lub debetowej lub innych metod płatności w związku z jakimkolwiek Zamówieniem; oraz że (ii) informacje, które nam przekazujesz, są prawdziwe, poprawne i kompletne.

Przesyłając takie informacje, udzielasz nam prawa do przekazywania informacji podmiotom trzecim przetwarzającym płatności w celu ułatwienia realizacji Twojego zamówienia.

Anulowanie zamówienia

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania zamówienia w dowolnym momencie z pewnych powodów, w tym między innymi:

 • Dostępność towarów
 • Błędy w opisie lub cenach Towarów
 • Błędy w zamówieniu

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania zamówienia, jeśli podejrzewa się oszustwo lub nieautoryzowaną lub nielegalną transakcję.

Twoje prawa do anulowania zamówienia

Wszelkie zakupione towary można zwrócić wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami i naszymi Zasadami zwrotów.

Nasza Polityka zwrotów stanowi część niniejszych Warunków. Przeczytaj naszą Politykę zwrotów, aby dowiedzieć się więcej o prawie do anulowania zamówienia.

Twoje prawo do anulowania Zamówienia dotyczy tylko Towarów, które są zwracane w takim samym stanie, w jakim je otrzymałeś. Powinieneś również dołączyć wszystkie instrukcje, dokumenty i opakowania produktu. Towary, które są uszkodzone lub nie są w takim samym stanie, w jakim je otrzymałeś, lub które są noszone po otwarciu oryginalnego opakowania, nie zostaną zwrócone. Dlatego powinieneś dbać o zakupione Towary, gdy są one w Twoim posiadaniu.

Zwrócimy Ci pieniądze nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwróconego towaru. Będziemy korzystać z tych samych sposobów płatności, które zostały przez Ciebie użyte przy zamówieniu i nie poniesiesz żadnych opłat za taki zwrot.

Nie będziesz mieć prawa do anulowania Zamówienia na dostawę któregokolwiek z następujących Towarów:

 • Dostawa towarów wykonanych zgodnie z Twoimi specyfikacjami lub wyraźnie spersonalizowanych.
 • Dostawa Towarów, które ze względu na swój charakter nie nadają się do zwrotu, ulegają szybkiemu zepsuciu lub po upływie terminu ważności.
 • Dostawa Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i zostały otwarte po dostarczeniu.
 • Dostawa Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • Dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku, jeśli wykonanie rozpoczęło się za Twoją uprzednią wyraźną zgodą i potwierdziłeś utratę prawa do odstąpienia od umowy.

Dostępność, błędy i nieścisłości

Stale aktualizujemy naszą ofertę towarów w Serwisie. Towary dostępne w naszej usłudze mogą być źle wycenione, niedokładnie opisane lub niedostępne, a także możemy napotkać opóźnienia w aktualizowaniu informacji dotyczących naszych towarów w usłudze i naszych reklamach na innych stronach internetowych.

Nie możemy i nie gwarantujemy dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji, w tym cen, obrazów produktów, specyfikacji, dostępności i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do korygowania błędów, nieścisłości lub pominięć w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Polityka cenowa

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany swoich cen w dowolnym momencie przed przyjęciem Zamówienia.

Podane ceny mogą zostać skorygowane przez Firmę po przyjęciu Zamówienia w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia mającego wpływ na dostawę spowodowanego działaniami rządu, różnicami w stawkach celnych, zwiększonymi opłatami transportowymi, wyższymi kosztami wymiany walut i innymi kwestiami pozostającymi poza kontrolą Firmy. . W takim przypadku będziesz mieć prawo do anulowania zamówienia.

Płatności

Wszystkie zakupione Towary podlegają jednorazowej płatności. Płatności można dokonać za pomocą różnych dostępnych metod płatności, takich jak Visa, MasterCard, Affinity Card, karty American Express lub metody płatności online (na przykład PayPal).

Karty płatnicze (karty kredytowe lub debetowe) podlegają kontroli poprawności i autoryzacji przez wystawcę Twojej karty. Jeśli nie otrzymamy wymaganego upoważnienia, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia.

Subskrypcje

Okres subskrypcji

Usługa lub niektóre jej części są dostępne wyłącznie w ramach płatnej Subskrypcji. Opłaty będą naliczane z góry regularnie i okresowo (np. Dzienne, tygodniowe, miesięczne lub roczne), w zależności od rodzaju planu subskrypcji wybranego podczas zakupu subskrypcji.

Pod koniec każdego okresu Twoja Subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na dokładnie tych samych warunkach, chyba że ją anulujesz lub Firma ją anuluje.

Anulowanie subskrypcji

Możesz anulować odnowienie subskrypcji za pośrednictwem strony ustawień swojego konta lub kontaktując się z Firmą. Nie otrzymasz zwrotu opłat, które zapłaciłeś już za bieżący okres subskrypcji, a będziesz mieć dostęp do Usługi do końca bieżącego okresu subskrypcji.

Jeśli subskrypcja została dokonana poprzez zakup w aplikacji, możesz anulować odnowienie subskrypcji w sklepie z aplikacjami.

Dane do faktury

Dostarczysz Firmie dokładne i pełne informacje rozliczeniowe, w tym imię i nazwisko, adres, stan, kod pocztowy, numer telefonu i informacje o prawidłowej metodzie płatności.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu automatyczne naliczanie opłat nie nastąpi, Firma wystawi fakturę elektroniczną wskazującą, że należy wykonać ręcznie, w określonym terminie, pełną płatność odpowiadającą okresowi rozliczeniowemu wskazanemu na fakturze.

Jeśli subskrypcja została dokonana poprzez zakup w aplikacji, wszystkie rozliczenia są obsługiwane przez sklep z aplikacjami i podlegają własnym warunkom sklepu z aplikacjami.

Zmiany opłat

Firma, według własnego uznania iw dowolnym czasie, może modyfikować Opłaty abonamentowe. Każda zmiana opłaty abonamentowej wejdzie w życie z końcem bieżącego okresu subskrypcji.

Firma powiadomi Cię z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zmianach w opłatach abonamentowych, aby umożliwić Ci wypowiedzenie subskrypcji, zanim taka zmiana wejdzie w życie.

Dalsze korzystanie z Usługi po wejściu w życie zmiany opłaty abonamentowej oznacza zgodę na zapłacenie zmodyfikowanej kwoty opłaty abonamentowej.

Zwroty

Zapłacone opłaty abonamentowe nie podlegają zwrotowi, chyba że jest to wymagane przez prawo.

Niektóre wnioski o zwrot środków za Subskrypcje mogą być rozpatrywane przez Firmę indywidualnie dla każdego przypadku i przyznawane według wyłącznego uznania Spółki.

Jeśli Subskrypcja została dokonana poprzez zakup w aplikacji, zastosowanie mają zasady zwrotów w sklepie z aplikacjami. Jeśli chcesz zażądać zwrotu pieniędzy, możesz to zrobić, kontaktując się bezpośrednio ze sklepem z aplikacjami.

Free Trial

Firma może, według własnego uznania, zaoferować subskrypcję z bezpłatną wersją próbną na ograniczony czas.

Może być konieczne podanie informacji rozliczeniowych w celu zarejestrowania się w bezpłatnej wersji próbnej.

Jeśli wprowadzisz swoje informacje rozliczeniowe podczas rejestracji w celu skorzystania z bezpłatnego okresu próbnego, firma nie zostanie obciążona kosztami do momentu wygaśnięcia bezpłatnego okresu próbnego. W ostatnim dniu bezpłatnego okresu próbnego, chyba że anulujesz subskrypcję, zostaniesz automatycznie obciążony odpowiednimi opłatami za wybrany rodzaj subskrypcji.

Firma zastrzega sobie prawo do (i) zmiany warunków oferty bezpłatnej wersji próbnej w dowolnym momencie i bez powiadomienia lub (ii) anulowania takiej oferty.

Zakupy w aplikacji

Aplikacja może obejmować zakupy w aplikacji, które umożliwiają kupowanie produktów, usług lub subskrypcji.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób możesz zarządzać zakupami w aplikacji za pomocą swojego Urządzenia, można określić w regulaminie sklepu z aplikacjami lub w ustawieniach Pomocy urządzenia.

Zakupy w aplikacji można wykorzystać tylko w Aplikacji. Jeśli dokonasz zakupu w aplikacji, nie można go anulować po rozpoczęciu pobierania. Zakupów w aplikacji nie można wymieniać na gotówkę lub inne wynagrodzenie ani w inny sposób przekazywać.

Jeśli jakikolwiek Zakup w Aplikacji nie zostanie pomyślnie pobrany lub nie będzie działał po pomyślnym pobraniu, po stwierdzeniu wady lub otrzymaniu przez Ciebie powiadomienia o wadzie zbadamy przyczynę wady. Będziemy działać rozsądnie, decydując, czy zapewnić Ci zastępczy Zakup w aplikacji, czy wydać Ci łatkę, aby naprawić usterkę. W żadnym wypadku nie obciążymy Cię opłatą za wymianę lub naprawę Zakupu w aplikacji. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy nie będziemy w stanie wymienić lub naprawić odpowiedniego Zakupu w aplikacji lub nie będziemy w stanie tego zrobić w rozsądnym czasie i bez znacznych niedogodności dla Ciebie, upoważnimy Sklep z aplikacjami do zwrotu kwoty do koszt odpowiedniego zakupu w aplikacji. Alternatywnie, jeśli chcesz zażądać zwrotu pieniędzy, możesz to zrobić, kontaktując się bezpośrednio ze sklepem z aplikacjami.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszystkie procesy rozliczeniowe i transakcyjne są obsługiwane przez sklep z aplikacjami, z którego pobrałeś aplikację, i podlegają własnym warunkom tego sklepu z aplikacjami.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy z płatnościami związanymi z zakupami w aplikacji, musisz skontaktować się bezpośrednio ze sklepem z aplikacjami.

Promocje

Wszelkie promocje udostępniane za pośrednictwem Usługi mogą podlegać zasadom odrębnym od niniejszych Warunków.

Jeśli bierzesz udział w jakichkolwiek promocjach, zapoznaj się z obowiązującymi zasadami, a także z naszą Polityką prywatności. Jeśli zasady Promocji są sprzeczne z niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają zasady Promocji.

Konta użytkowników

Tworząc u nas konto, musisz zawsze podawać nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem Twojego konta w naszym Serwisie.

Jesteś odpowiedzialny za ochronę hasła, którego używasz, aby uzyskać dostęp do Usługi i za wszelkie działania lub działania związane z Twoim hasłem, niezależnie od tego, czy Twoje hasło jest w naszej usłudze, czy w zewnętrznej usłudze mediów społecznościowych.

Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz nas natychmiast powiadomić, gdy dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego konta.

Nie możesz używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu lub nazwy, która nie jest legalnie dostępna do użytku, nazwy lub znaku towarowego, który podlega jakimkolwiek prawom innej osoby lub podmiotu innego niż Ty bez odpowiedniego upoważnienia, lub nazwy, która jest w inny sposób obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne.

Treść

Twoje prawo do publikowania treści

Nasz Serwis umożliwia zamieszczanie Treści. Ponosisz odpowiedzialność za Treści, które publikujesz w Usłudze, w tym za ich legalność, niezawodność i stosowność.

Publikując Treści w Usłudze, udzielasz nam prawa i licencji do używania, modyfikowania, publicznego wykonywania, publicznego wyświetlania, reprodukcji i rozpowszechniania takich Treści w Usłudze i za jej pośrednictwem. Zachowujesz wszelkie swoje prawa do wszelkich Treści, które przesyłasz, publikujesz lub wyświetlasz w Usłudze lub za jej pośrednictwem i jesteś odpowiedzialny za ochronę tych praw. Zgadzasz się, że ta licencja obejmuje prawo nas do udostępniania jego Treści innym użytkownikom Usługi, którzy mogą również korzystać z Treści zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) Treść należy do Ciebie (jesteś jej właścicielem) lub masz prawo do korzystania z niej i udzielenia nam praw i licencji zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz (ii) publikowania Treści na lub za pośrednictwem Serwisu nie narusza praw do prywatności, praw do reklamy, praw autorskich, praw wynikających z umowy ani żadnych innych praw jakiejkolwiek osoby.

Ograniczenia treści

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści użytkowników Serwisu. Wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Treść i za wszelkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie, niezależnie od tego, czy są to robione przez Ciebie, czy jakąkolwiek osobę trzecią używającą Twojego konta.

Nie możesz przesyłać żadnych Treści, które są niezgodne z prawem, obraźliwe, denerwujące, zniesmaczające, grożące, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw. Przykłady takich kontrowersyjnych Treści obejmują między innymi:

 • Bezprawne lub promujące bezprawną działalność.
 • Treści zniesławiające, dyskryminujące lub złośliwe, w tym odniesienia lub komentarze dotyczące religii, rasy, orientacji seksualnej, płci, pochodzenia narodowego / etnicznego lub innych grup docelowych.
 • Spam, generowany maszynowo lub losowo, będący nieautoryzowaną lub niezamówioną reklamą, łańcuszkami, jakąkolwiek inną formą nieautoryzowanego namawiania lub jakąkolwiek formą loterii lub hazardu.
 • Zawierające lub instalujące jakiekolwiek wirusy, robaki, złośliwe oprogramowanie, konie trojańskie lub inne treści, które są zaprojektowane lub mają na celu zakłócenie, uszkodzenie lub ograniczenie działania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego lub uszkodzenie lub uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek danych lub innych informacje osoby trzeciej.
 • Naruszenie jakichkolwiek praw własności jakiejkolwiek ze stron, w tym patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich, prawa do reklamy lub innych praw.
 • Podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym Firmę i jej pracowników lub przedstawicieli.
 • Naruszanie prywatności osób trzecich.
 • Fałszywe informacje i funkcje.

Firma zastrzega sobie prawo, ale nie obowiązek, do ustalenia, według własnego uznania, czy jakakolwiek Treść jest odpowiednia i zgodna z niniejszymi Warunkami, odrzucenia lub usunięcia tej Treści. Firma ponadto zastrzega sobie prawo do formatowania i edycji oraz zmiany sposobu dowolnej Treści. Firma może również ograniczyć lub odwołać korzystanie z Usługi, jeśli opublikujesz takie kontrowersyjne Treści. Ponieważ Firma nie może kontrolować wszystkich treści publikowanych przez użytkowników i/lub osoby trzecie w Usłudze, zgadzasz się korzystać z Usługi na własne ryzyko. Rozumiesz, że korzystając z Usługi, możesz być narażony na treści, które możesz uznać za obraźliwe, nieprzyzwoite, nieprawidłowe lub budzące zastrzeżenia, i zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach Firma nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za jakiekolwiek treści, w tym za błędy lub pominięcia w jakichkolwiek treści lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z jakichkolwiek treści.

Kopie zapasowe treści

Chociaż wykonywane są regularne kopie zapasowe Treści, Firma nie gwarantuje, że nie nastąpi utrata lub uszkodzenie danych.

Uszkodzone lub nieprawidłowe punkty zapasowe mogą być spowodowane między innymi przez Treść, która jest uszkodzona przed utworzeniem kopii zapasowej lub która zmienia się w czasie wykonywania kopii zapasowej.

Firma zapewni wsparcie i spróbuje rozwiązać wszelkie znane lub wykryte problemy, które mogą mieć wpływ na kopie zapasowe Treści. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z integralnością Treści lub niepowodzeniem w pomyślnym przywróceniu Treści do stanu używalności.

Zgadzasz się utrzymywać pełną i dokładną kopię wszelkich Treści w miejscu niezależnym od Usługi.

Polityka praw autorskich

Naruszenie własności intelektualnej

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Naszą zasadą jest reagowanie na wszelkie roszczenia, że ​​Treść opublikowana w Serwisie narusza prawa autorskie lub inne naruszenie własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby.

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub upoważniony w jego imieniu i uważasz, że dzieło chronione prawem autorskim zostało skopiowane w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, które ma miejsce za pośrednictwem Usługi, musisz przesłać swoje zawiadomienie na piśmie do wiadomości nasz agent ds. praw autorskich przez e-mail na [email chroniony] i zawrzeć w swoim powiadomieniu szczegółowy opis domniemanego naruszenia.

Możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty i honoraria prawników) za fałszywe oświadczenie, że dowolna Treść narusza Twoje prawa autorskie.

Powiadomienie DMCA i procedura DMCA w przypadku roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich

Możesz przesłać powiadomienie zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA), przesyłając naszemu Agentowi praw autorskich następujące informacje na piśmie (szczegółowe informacje można znaleźć w 17 USC 512 (c) (3)):

 • Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich.
 • Opis dzieła chronionego prawem autorskim, które według Ciebie zostało naruszone, w tym adres URL (tj. Adres strony internetowej) lokalizacji, w której istnieje dzieło chronione prawem autorskim lub kopia dzieła chronionego prawem autorskim.
 • Identyfikacja adresu URL lub innej określonej lokalizacji w Usłudze, w której znajduje się materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa autorskie.
 • Twój adres, numer telefonu i adres e-mail.
 • Oświadczenie Ciebie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo.
 • Oświadczenie, złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Możesz skontaktować się z naszym agentem ds. praw autorskich przez e-mail pod adresem [email chroniony]. Po otrzymaniu powiadomienia Firma podejmie wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, w tym usunie zakwestionowaną treść z Usługi.

Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna zawartość (z wyłączeniem Treści dostarczonej przez Ciebie lub innych użytkowników), funkcje i funkcje są i pozostaną wyłączną własnością Firmy i jej licencjodawców.

Usługa jest chroniona prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych i innymi prawami obowiązującymi w kraju i za granicą.

Nasze znaki towarowe i szata graficzna nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

Twoja opinia dla nas

Przekazujesz wszystkie prawa, tytuły i udziały w każdej opinii, którą przekazujesz Firmie. Jeśli z jakiegokolwiek powodu takie przeniesienie jest nieskuteczne, zgadzasz się przyznać Firmie niewyłączne, wieczyste, nieodwołalne, wolne od opłat, ogólnoświatowe prawo i licencję na używanie, powielanie, ujawnianie, sublicencjonowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie i wykorzystywanie takich Informacji zwrotnych bez ograniczenie.

Linki do innych stron

Nasza usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Firmę.

Firma nie ma kontroli i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na stronie lub za pośrednictwem takich witryn lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

Zakończenie

Możemy natychmiast zamknąć lub zawiesić Twoje konto, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz niniejsze Warunki.

Po rozwiązaniu umowy Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygaśnie. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od jakichkolwiek szkód, które możesz ponieść, cała odpowiedzialność Firmy i któregokolwiek z jej dostawców na podstawie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków oraz wyłączne zadośćuczynienie dla Ciebie za wszystkie powyższe będzie ograniczone do kwoty faktycznie zapłaconej przez Ciebie za pośrednictwem Usługi lub 100 USD jeśli nie kupiłeś niczego za pośrednictwem Usługi.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe szkody (w tym między innymi szkody za utratę zysków, utratę danych lub inne informacje, w celu przerwania działalności, szkód osobowych, utraty prywatności wynikających z lub w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem z Usługi lub niemożnością korzystania z niej, oprogramowania stron trzecich i / lub sprzętu stron trzecich używanego z Usługą, lub inaczej w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Firma lub jakikolwiek dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, a nawet jeśli środek zaradczy nie spełnia swojego zasadniczego celu.

Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, co oznacza, że ​​niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych stanach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Zastrzeżenie „AS IS” i „AS AVAILABLE”

Usługa jest świadczona na zasadzie „TAK JAK JEST” i „JAK DOSTĘPNA” oraz ze wszystkimi wadami i usterkami bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Spółka, we własnym imieniu oraz w imieniu swoich Podmiotów Stowarzyszonych oraz ich odpowiednich licencjodawców i usługodawców, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Usługa, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw oraz gwarancje, które mogą wynikać z transakcji, przebiegu działania, użytkowania lub praktyki handlowej. Nie ograniczając się do powyższego, Firma nie udziela żadnych gwarancji ani zobowiązań i nie składa żadnych oświadczeń, że Usługa spełni Twoje wymagania, osiągnie zamierzone rezultaty, będzie kompatybilna lub będzie działać z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, działać bez przerwy, spełniać wszelkie standardy wydajności lub niezawodności, być wolne od błędów lub że wszelkie błędy lub usterki mogą lub będą poprawione.

Nie ograniczając powyższego, ani Firma, ani żaden jej dostawca nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Usługi lub informacji, treści i materiałów lub produktów zawarte w nim; (ii) że Usługa będzie działać nieprzerwanie lub bez błędów; (iii) co do dokładności, rzetelności lub aktualności jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Usługi; lub (iv) że Usługa, jej serwery, zawartość lub wiadomości e-mail wysyłane przez Firmę lub w jej imieniu są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb czasowych lub innych szkodliwych składników.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych rodzajów gwarancji lub ograniczeń mających zastosowanie ustawowych praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Ciebie. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszej sekcji będą stosowane w jak największym stopniu egzekwowalnym przez obowiązujące prawo.

Prawo

Prawo kraju, z wyłączeniem norm kolizyjnych, reguluje niniejsze Warunki i korzystanie z Usługi przez użytkownika. Korzystanie z aplikacji może podlegać również innym przepisom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Rozwiązywanie sporów

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub spory dotyczące Usługi, zgadzasz się najpierw spróbować nieformalnie rozwiązać spór, kontaktując się z Firmą.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)

Jeśli jesteś konsumentem z Unii Europejskiej, będziesz korzystać z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz.

Postanowienia rządu federalnego Stanów Zjednoczonych dotyczące użytkowania końcowego

Jeśli jesteś użytkownikiem końcowym rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, nasza Usługa jest „Przedmiotem komercyjnym”, zgodnie z definicją tego terminu w 48 CFR §2.101.

Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie znajduje się w kraju objętym embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm” oraz (ii) nie jest wymienione na liście rządowych Stanów Zjednoczonych stron zabronionych lub ograniczonych.

Rozdzielność i zrzeczenie się

Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane w celu osiągnięcia celów takiego postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia będą w pełni obowiązywać.

Zrzeczenie się

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, nieskorzystanie z prawa lub nie wymaganie wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków nie będzie miało wpływu na zdolność strony do wykonania takiego prawa lub żądania takiego wykonania w dowolnym późniejszym czasie, ani zrzeczenie się naruszenia nie stanowi zrzeczenia się wszelkie kolejne naruszenia.

Tłumaczenie ustne

Niniejsze Warunki mogły zostać przetłumaczone, jeśli udostępniliśmy je Tobie w naszej usłudze. Zgadzasz się, że oryginalny tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający w przypadku sporu.

Zmiany niniejszych warunków

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić o niej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, zgadzasz się na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie wyrażasz zgody na nowe warunki, w całości lub w części, przestań korzystać ze strony internetowej i Usługi.

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszych warunków, możesz skontaktować się z nami: