Dữ liệu Plato

Điều khoản và Điều kiện

Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối: Tháng 3 14, 2021

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Giải thích và định nghĩa

Sự giải thích

Các từ mà chữ cái đầu được viết hoa có nghĩa được định nghĩa theo các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng một ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Đối với mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này:

 • Các Ứng Dụng có nghĩa là chương trình phần mềm do Công ty cung cấp được Bạn tải xuống trên bất kỳ thiết bị điện tử nào, có tên là PlatoData
 • Cửa hàng ứng dụng nghĩa là dịch vụ phân phối kỹ thuật số được điều hành và phát triển bởi Apple Inc. (Apple App Store) hoặc Google Inc. (Google Play Store) trong đó Ứng dụng đã được tải xuống.
 • Liên kết nghĩa là một pháp nhân kiểm soát, chịu sự kiểm soát của hoặc dưới sự kiểm soát chung của một bên, trong đó “quyền kiểm soát” có nghĩa là quyền sở hữu từ 50% trở lên cổ phần, lãi vốn chủ sở hữu hoặc các chứng khoán khác có quyền bỏ phiếu bầu giám đốc hoặc cơ quan quản lý khác.
 • Tài khoản nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo để Bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc các bộ phận của Dịch vụ của chúng tôi.
 • Quốc gia đề cập đến: Wyoming, Hoa Kỳ
 • Công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong Thỏa thuận này) đề cập đến Plato Technologies Inc., 144 E 44th St, New York NY 10017.
 • Nội dung đề cập đến nội dung như văn bản, hình ảnh hoặc thông tin khác có thể được đăng, tải lên, liên kết hoặc được cung cấp bởi Bạn, bất kể hình thức của nội dung đó.
 • Dụng cụ có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.
 • Phản hồi nghĩa là phản hồi, đổi mới hoặc đề xuất do Bạn gửi về các thuộc tính, hiệu suất hoặc tính năng của Dịch vụ của chúng tôi.
 • Dùng thử miễn phí đề cập đến một khoảng thời gian giới hạn có thể miễn phí khi mua Đăng ký.
 • Hàng hóa tham khảo các mặt hàng được chào bán trên Dịch vụ.
 • Mua trong ứng dụng đề cập đến việc mua một sản phẩm, vật phẩm, dịch vụ hoặc Đăng ký được thực hiện thông qua Ứng dụng và tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này và / hoặc các điều khoản và điều kiện riêng của Kho ứng dụng.
 • Đơn đặt hàng có nghĩa là một yêu cầu của Bạn để mua hàng hóa từ chúng tôi.
 • Khuyến mãi tham khảo các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng hoặc các chương trình khuyến mãi khác được cung cấp thông qua Dịch vụ.
 • Dịch vụ đề cập đến Ứng dụng hoặc Trang web hoặc cả hai.
 • Đăng ký đề cập đến các dịch vụ hoặc quyền truy cập vào Dịch vụ do Công ty cung cấp trên cơ sở đăng ký cho Bạn.
 • Điều khoản sử dụng (còn được gọi là “Điều khoản”) có nghĩa là các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và Công ty về việc sử dụng Dịch vụ.
 • Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba có nghĩa là bất kỳ dịch vụ hoặc nội dung nào (bao gồm dữ liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ) do bên thứ ba cung cấp có thể được hiển thị, bao gồm hoặc cung cấp bởi Dịch vụ.
 • Website đề cập đến PlatoData, có thể truy cập từ https://PlatoData.io
 • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

nhìn nhận

Đây là các Điều khoản và Điều kiện điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ này và thỏa thuận hoạt động giữa Bạn và Công ty. Các Điều khoản và Điều kiện này quy định các quyền và nghĩa vụ của tất cả người dùng về việc sử dụng Dịch vụ.

Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ dựa trên sự chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này. Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu Bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các Điều khoản và Điều kiện này thì Bạn không thể truy cập Dịch vụ.

Bạn tuyên bố rằng bạn trên 18 tuổi. Công ty không cho phép những người dưới 18 tuổi sử dụng Dịch vụ.

Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ cũng tùy thuộc vào sự chấp nhận và tuân thủ Chính sách bảo mật của Công ty. Chính sách bảo mật của chúng tôi mô tả các chính sách và quy trình của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi Bạn sử dụng Ứng dụng hoặc Trang web và cho bạn biết về quyền riêng tư của bạn và cách pháp luật bảo vệ Bạn. Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật của chúng tôi trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Đặt hàng cho hàng hóa

Bằng cách đặt hàng cho hàng hóa thông qua Dịch vụ, Bạn đảm bảo rằng Bạn có khả năng hợp pháp để ký kết hợp đồng ràng buộc.

Thông tin của bạn

Nếu Bạn muốn Đặt hàng cho Hàng hóa có sẵn trên Dịch vụ, Bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định liên quan đến Đơn hàng của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, Tên của Bạn, Email của Bạn, Số điện thoại của Bạn, Số thẻ tín dụng của Bạn, ngày hết hạn của Thẻ tín dụng của bạn, địa chỉ thanh toán của bạn và thông tin giao hàng của bạn.

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng: (i) Bạn có quyền hợp pháp để sử dụng bất kỳ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc phương thức thanh toán nào khác liên quan đến bất kỳ Đơn đặt hàng nào; và rằng (ii) thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác và đầy đủ.

Bằng cách gửi thông tin đó, Bạn cấp cho chúng tôi quyền cung cấp thông tin cho bên thứ ba xử lý thanh toán nhằm mục đích tạo điều kiện hoàn thành Đơn hàng của bạn.

Trình tự hủy

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy Đơn hàng của bạn bất cứ lúc nào vì một số lý do bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Hàng có sẵn
 • Lỗi trong mô tả hoặc giá cho hàng hóa
 • Lỗi trong đơn hàng của bạn

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy Đơn hàng của bạn nếu nghi ngờ có gian lận hoặc giao dịch trái phép hoặc bất hợp pháp.

Quyền hủy đơn hàng của bạn

Bất kỳ hàng hóa nào bạn mua chỉ có thể được trả lại theo các Điều khoản và Điều kiện này và Chính sách hoàn trả của chúng tôi.

Chính sách hoàn trả của chúng tôi là một phần của các Điều khoản và Điều kiện này. Vui lòng đọc Chính sách hoàn trả của chúng tôi để tìm hiểu thêm về quyền hủy Đơn hàng của bạn.

Quyền hủy bỏ Đơn đặt hàng của Bạn chỉ áp dụng đối với Hàng hóa được trả lại trong tình trạng như Bạn đã nhận. Bạn cũng nên bao gồm tất cả các hướng dẫn, tài liệu và bao bì của sản phẩm. Hàng hóa bị hư hỏng hoặc không trong tình trạng như Bạn đã nhận hoặc bị sờn rách ngoài việc mở bao bì ban đầu sẽ không được hoàn lại. Do đó, Bạn nên chăm sóc hợp lý đối với Hàng hóa đã mua khi chúng thuộc quyền sở hữu của Bạn.

Chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn không quá 14 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được hàng trả lại. Chúng tôi sẽ sử dụng cùng một phương tiện thanh toán như Bạn đã sử dụng cho Đơn hàng và Bạn sẽ không phải chịu bất kỳ khoản phí nào cho việc hoàn trả như vậy.

Bạn sẽ không có quyền hủy Đơn hàng để cung cấp bất kỳ Hàng hóa nào sau đây:

 • Việc cung cấp Hàng hóa được thực hiện theo thông số kỹ thuật của bạn hoặc được cá nhân hóa rõ ràng.
 • Việc cung cấp Hàng hóa mà theo bản chất của chúng không phù hợp để được trả lại, xuống cấp nhanh chóng hoặc khi hết hạn sử dụng.
 • Việc cung cấp Hàng hóa không phù hợp để trả lại vì lý do bảo vệ sức khỏe hoặc vệ sinh và không được bảo đảm sau khi giao hàng.
 • Việc cung cấp Hàng hóa, sau khi giao hàng, theo tính chất của chúng, không thể tách rời trộn lẫn với các mặt hàng khác.
 • Việc cung cấp nội dung kỹ thuật số không được cung cấp trên phương tiện hữu hình nếu hiệu suất đã bắt đầu với sự đồng ý trước của bạn và Bạn đã thừa nhận mất quyền hủy bỏ của mình.

Tính khả dụng, lỗi và không chính xác

Chúng tôi liên tục cập nhật các dịch vụ Hàng hóa của chúng tôi trên Dịch vụ. Hàng hóa có sẵn trên Dịch vụ của chúng tôi có thể bị đánh giá sai, được mô tả không chính xác hoặc không có sẵn và chúng tôi có thể gặp phải sự chậm trễ trong việc cập nhật thông tin về Hàng hóa của chúng tôi trên Dịch vụ và trong quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác.

Chúng tôi không thể và không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào, bao gồm giá cả, hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật, tính sẵn có và dịch vụ. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật thông tin và sửa lỗi, không chính xác hoặc thiếu sót bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Chính sách giá

Công ty có quyền điều chỉnh giá của mình bất cứ lúc nào trước khi chấp nhận Đơn đặt hàng.

Giá niêm yết có thể được Công ty sửa đổi sau khi chấp nhận Đơn đặt hàng trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến việc giao hàng do hành động của chính phủ, thay đổi thuế hải quan, tăng phí vận chuyển, chi phí ngoại hối cao hơn và bất kỳ vấn đề nào khác ngoài tầm kiểm soát của Công ty . Trong trường hợp đó, Bạn sẽ có quyền hủy Đơn hàng của mình.

Thanh toán

Tất cả hàng hóa đã mua phải thanh toán một lần. Thanh toán có thể được thực hiện thông qua các phương thức thanh toán khác nhau mà chúng tôi có sẵn, chẳng hạn như Visa, MasterCard, Thẻ ái lực, thẻ American Express hoặc phương thức thanh toán trực tuyến (ví dụ PayPal).

Thẻ thanh toán (thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ) phải chịu kiểm tra xác thực và ủy quyền bởi nhà phát hành thẻ của bạn. Nếu chúng tôi không nhận được ủy quyền theo yêu cầu, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc không giao Đơn đặt hàng của bạn.

Đăng ký

Thời gian đăng ký

Dịch vụ hoặc một số phần của Dịch vụ chỉ khả dụng với Đăng ký trả phí. Bạn sẽ được lập hóa đơn trước định kỳ và định kỳ (chẳng hạn như hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm), tùy thuộc vào loại gói Đăng ký bạn chọn khi mua Đăng ký.

Vào cuối mỗi giai đoạn, Đăng ký của Bạn sẽ tự động gia hạn theo cùng các điều kiện chính xác trừ khi Bạn hủy đăng ký hoặc Công ty hủy đăng ký.

Hủy đăng ký

Bạn có thể hủy gia hạn Đăng ký của mình thông qua trang cài đặt Tài khoản của bạn hoặc bằng cách liên hệ với Công ty. Bạn sẽ không nhận được tiền hoàn lại cho các khoản phí Bạn đã thanh toán cho Thời gian Đăng ký hiện tại của Bạn và Bạn sẽ có thể truy cập Dịch vụ cho đến khi kết thúc Thời hạn Đăng ký hiện tại của Bạn.

Nếu Đăng ký được thực hiện thông qua Mua hàng trong ứng dụng, Bạn có thể hủy gia hạn Đăng ký của mình với Cửa hàng ứng dụng.

Thanh toán

Bạn phải cung cấp cho Công ty thông tin thanh toán chính xác và đầy đủ bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ, tiểu bang, mã zip, số điện thoại và thông tin phương thức thanh toán hợp lệ.

Nếu việc thanh toán tự động không thực hiện được vì bất kỳ lý do gì, Công ty sẽ phát hành hóa đơn điện tử cho biết rằng bạn phải tiến hành theo cách thủ công, trong một ngày thời hạn nhất định, với khoản thanh toán đầy đủ tương ứng với thời hạn thanh toán được ghi trên hóa đơn.

Nếu Đăng ký được thực hiện thông qua Mua hàng trong ứng dụng, tất cả việc thanh toán sẽ do Cửa hàng ứng dụng xử lý và chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện riêng của Cửa hàng ứng dụng.

Phí thay đổi

Công ty, theo quyết định riêng của mình và bất cứ lúc nào, có thể sửa đổi phí Đăng ký. Mọi thay đổi về phí Đăng ký sẽ có hiệu lực vào cuối giai đoạn Đăng ký hiện tại.

Công ty sẽ cung cấp cho Bạn thông báo trước hợp lý về bất kỳ thay đổi nào trong phí Đăng ký để Bạn có cơ hội chấm dứt Đăng ký của mình trước khi thay đổi đó có hiệu lực.

Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi thay đổi phí Đăng ký có hiệu lực cấu thành việc Bạn đồng ý thanh toán số tiền Phí đăng ký đã sửa đổi.

Hoàn lại tiền

Ngoại trừ khi pháp luật yêu cầu, phí đăng ký phải trả là không hoàn lại.

Một số yêu cầu hoàn lại tiền cho các Đăng ký có thể được Công ty xem xét trong từng trường hợp cụ thể và được Công ty quyết định.

Nếu Đăng ký được thực hiện thông qua Mua hàng trong ứng dụng, chính sách hoàn lại tiền của Cửa hàng ứng dụng sẽ được áp dụng. Nếu Bạn muốn yêu cầu hoàn lại tiền, Bạn có thể làm như vậy bằng cách liên hệ trực tiếp với Cửa hàng Ứng dụng.

Dùng thử miễn phí

Công ty có thể, theo quyết định riêng của mình, cung cấp Đăng ký với Bản dùng thử Miễn phí trong một khoảng thời gian giới hạn.

Bạn có thể được yêu cầu nhập thông tin thanh toán của Bạn để đăng ký Bản dùng thử Miễn phí.

Nếu Bạn nhập thông tin thanh toán của mình khi đăng ký Bản dùng thử Miễn phí, Bạn sẽ không bị Công ty tính phí cho đến khi Bản dùng thử Miễn phí hết hạn. Vào ngày cuối cùng của Thời gian dùng thử miễn phí, trừ khi Bạn đã hủy Đăng ký của mình, Bạn sẽ tự động bị tính phí Đăng ký áp dụng cho loại Đăng ký mà Bạn đã chọn.

Bất cứ lúc nào và không cần thông báo, Công ty có quyền (i) sửa đổi các điều khoản và điều kiện của ưu đãi Dùng thử Miễn phí, hoặc (ii) hủy bỏ đề nghị Dùng thử Miễn phí đó.

Trong ứng dụng mua hàng

Ứng dụng có thể bao gồm Mua hàng trong ứng dụng cho phép bạn mua sản phẩm, dịch vụ hoặc Đăng ký.

Thông tin thêm về cách bạn có thể quản lý Giao dịch mua trong ứng dụng bằng Thiết bị của mình có thể được nêu trong điều khoản và điều kiện riêng của Cửa hàng ứng dụng hoặc trong cài đặt Trợ giúp trên thiết bị của bạn.

Mua hàng trong ứng dụng chỉ có thể được sử dụng trong Ứng dụng. Nếu bạn thực hiện Mua hàng trong ứng dụng, Mua hàng trong ứng dụng đó không thể bị hủy sau khi bạn đã bắt đầu tải xuống. Mua hàng trong ứng dụng không thể được quy đổi thành tiền mặt hoặc cân nhắc khác hoặc chuyển nhượng theo cách khác.

Nếu bất kỳ Giao dịch mua trong ứng dụng nào không được tải xuống thành công hoặc không hoạt động sau khi được tải xuống thành công, chúng tôi, sau khi biết lỗi hoặc được Bạn thông báo về lỗi, sẽ điều tra lý do gây ra lỗi. Chúng tôi sẽ hành động hợp lý để quyết định cung cấp cho Bạn một Mua hàng trong ứng dụng thay thế hay cấp cho Bạn một bản vá để sửa chữa lỗi. Trong mọi trường hợp, Chúng tôi sẽ không tính phí Bạn thay thế hoặc sửa chữa Mua hàng trong ứng dụng. Trong trường hợp không chắc rằng chúng tôi không thể thay thế hoặc sửa chữa Giao dịch mua trong ứng dụng có liên quan hoặc không thể thực hiện việc này trong một khoảng thời gian hợp lý và không gây bất tiện đáng kể cho Bạn, Chúng tôi sẽ ủy quyền cho Cửa hàng ứng dụng hoàn lại cho Bạn số tiền lên đến chi phí của Mua hàng trong ứng dụng có liên quan. Ngoài ra, nếu Bạn muốn yêu cầu hoàn lại tiền, Bạn có thể làm như vậy bằng cách liên hệ trực tiếp với Cửa hàng ứng dụng.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các quy trình thanh toán và giao dịch đều do Cửa hàng ứng dụng xử lý từ nơi bạn tải xuống Ứng dụng và chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện riêng của Cửa hàng ứng dụng đó.

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thanh toán với Mua hàng trong ứng dụng, thì bạn cần liên hệ trực tiếp với Cửa hàng ứng dụng.

Khuyến mãi

Bất kỳ Khuyến mãi nào được cung cấp thông qua Dịch vụ đều có thể chịu sự điều chỉnh của các quy tắc tách biệt với các Điều khoản này.

Nếu Bạn tham gia vào bất kỳ Chương trình khuyến mãi nào, vui lòng xem lại các quy tắc hiện hành cũng như chính sách Bảo mật của chúng tôi. Nếu các quy tắc cho Chương trình khuyến mãi xung đột với các Điều khoản này, các quy tắc của Chương trình khuyến mãi sẽ được áp dụng.

User Accounts

Khi Bạn tạo tài khoản với Chúng tôi, Bạn phải cung cấp cho Chúng tôi thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật mọi lúc. Việc không làm như vậy cấu thành vi phạm Điều khoản, có thể dẫn đến việc tài khoản của Bạn trên Dịch vụ của Chúng tôi bị chấm dứt ngay lập tức.

Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu mà Bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ và cho bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào dưới mật khẩu của Bạn, cho dù mật khẩu của Bạn là với Dịch vụ của Chúng tôi hay Dịch vụ Truyền thông Xã hội của Bên thứ ba.

Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của Bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn phải thông báo cho Chúng tôi ngay lập tức khi biết về bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của Bạn.

Bạn không được sử dụng làm tên người dùng tên của người hoặc tổ chức khác hoặc tên của người hoặc tổ chức khác không được cung cấp hợp pháp để sử dụng, tên hoặc nhãn hiệu phải tuân theo bất kỳ quyền nào của một cá nhân hoặc tổ chức khác không phải Bạn mà không có sự cho phép thích hợp hoặc một tên nếu không thì xúc phạm, thô tục hoặc tục tĩu.

Nội dung

Quyền của bạn để đăng nội dung

Dịch vụ của chúng tôi cho phép Bạn đăng Nội dung. Bạn chịu trách nhiệm về Nội dung mà Bạn đăng lên Dịch vụ, bao gồm cả tính hợp pháp, độ tin cậy và tính thích hợp của nó.

Bằng cách đăng Nội dung lên Dịch vụ, Bạn cấp cho Chúng tôi quyền và giấy phép để sử dụng, sửa đổi, thực hiện công khai, hiển thị công khai, tái sản xuất và phân phối Nội dung đó trên và thông qua Dịch vụ. Bạn giữ bất kỳ và tất cả các quyền của Bạn đối với bất kỳ Nội dung nào Bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ và Bạn có trách nhiệm bảo vệ các quyền đó. Bạn đồng ý rằng giấy phép này bao gồm quyền để Chúng tôi cung cấp Nội dung của Bạn cho những người dùng khác của Dịch vụ, những người này cũng có thể sử dụng Nội dung của Bạn theo các Điều khoản này.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) Nội dung là của Bạn (Bạn sở hữu nó) hoặc Bạn có quyền sử dụng nó và cấp cho Chúng tôi các quyền và giấy phép như được cung cấp trong các Điều khoản này, và (ii) việc đăng Nội dung của Bạn trên hoặc thông qua Dịch vụ không vi phạm quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, quyền hợp đồng hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ người nào.

Giới hạn nội dung

Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung của người dùng Dịch vụ. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung và tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn, cho dù Bạn hay bất kỳ người thứ ba nào sử dụng tài khoản của Bạn làm như vậy.

Bạn không được truyền bất kỳ Nội dung nào trái pháp luật, xúc phạm, gây khó chịu, nhằm mục đích ghê tởm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu hoặc có thể bị phản đối. Ví dụ về Nội dung bị phản đối như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những điều sau:

 • Bất hợp pháp hoặc thúc đẩy hoạt động bất hợp pháp.
 • Nội dung phỉ báng, phân biệt đối xử hoặc ác ý, bao gồm các tham chiếu hoặc bình luận về tôn giáo, chủng tộc, khuynh hướng tình dục, giới tính, nguồn gốc quốc gia / dân tộc hoặc các nhóm được nhắm mục tiêu khác.
 • Thư rác, máy móc - hoặc ngẫu nhiên - được tạo ra, cấu thành quảng cáo trái phép hoặc không được yêu cầu, thư dây chuyền, bất kỳ hình thức mời chào trái phép nào khác, hoặc bất kỳ hình thức xổ số hoặc cờ bạc nào.
 • Chứa hoặc cài đặt bất kỳ vi-rút, sâu, phần mềm độc hại, trojan hoặc nội dung khác được thiết kế hoặc nhằm mục đích phá vỡ, làm hỏng hoặc hạn chế hoạt động của bất kỳ phần mềm, phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào hoặc để làm hỏng hoặc truy cập trái phép vào bất kỳ dữ liệu nào hoặc dữ liệu khác thông tin của người thứ ba.
 • Xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu nào của bất kỳ bên nào, bao gồm bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, quyền công khai hoặc các quyền khác.
 • Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào bao gồm Công ty và các nhân viên hoặc đại diện của Công ty.
 • Vi phạm quyền riêng tư của bất kỳ người thứ ba nào.
 • Thông tin và tính năng sai.

Công ty có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, theo quyết định riêng của mình, xác định xem có Nội dung nào phù hợp và tuân thủ các Điều khoản này hay không, từ chối hoặc xóa Nội dung này. Công ty bảo lưu quyền định dạng và chỉnh sửa cũng như thay đổi cách thức của bất kỳ Nội dung nào. Công ty cũng có thể giới hạn hoặc thu hồi việc sử dụng Dịch vụ nếu Bạn đăng Nội dung phản cảm như vậy. Vì Công ty không thể kiểm soát tất cả nội dung được đăng bởi người dùng và / hoặc bên thứ ba trên Dịch vụ, bạn đồng ý tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Dịch vụ, Bạn có thể tiếp xúc với nội dung mà Bạn có thể thấy xúc phạm, khiếm nhã, không chính xác hoặc có thể bị phản đối và Bạn đồng ý rằng trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào, bao gồm bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc bạn sử dụng bất kỳ nội dung nào.

Sao lưu nội dung

Mặc dù việc sao lưu Nội dung thường xuyên được thực hiện, Công ty không đảm bảo sẽ không có mất mát hoặc hư hỏng dữ liệu.

Điểm sao lưu bị hỏng hoặc không hợp lệ có thể do, nhưng không giới hạn, Nội dung bị hỏng trước khi được sao lưu hoặc thay đổi trong thời gian sao lưu được thực hiện.

Công ty sẽ cung cấp hỗ trợ và cố gắng khắc phục mọi sự cố đã biết hoặc đã phát hiện có thể ảnh hưởng đến việc sao lưu Nội dung. Nhưng Bạn thừa nhận rằng Công ty không có trách nhiệm liên quan đến tính toàn vẹn của Nội dung hoặc việc không khôi phục thành công Nội dung về trạng thái có thể sử dụng được.

Bạn đồng ý duy trì một bản sao đầy đủ và chính xác của bất kỳ Nội dung nào ở một vị trí độc lập với Dịch vụ.

Chính sách bản quyền

Vi phạm sở hữu trí tuệ

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Chính sách của Chúng tôi là phản hồi bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Nội dung được đăng trên Dịch vụ vi phạm bản quyền hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ người nào.

Nếu Bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền thay mặt cho một người và Bạn tin rằng tác phẩm có bản quyền đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền đang diễn ra thông qua Dịch vụ, Bạn phải gửi thông báo của Bạn bằng văn bản để nhận được sự chú ý của đại lý bản quyền của chúng tôi qua email tại [email được bảo vệ] và đưa vào thông báo của Bạn mô tả chi tiết về hành vi vi phạm bị cáo buộc.

Bạn có thể phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại (bao gồm cả chi phí và phí luật sư) vì đã trình bày sai rằng bất kỳ Nội dung nào đang vi phạm bản quyền của Bạn.

Thông báo DMCA và Thủ tục DMCA đối với các khiếu nại vi phạm bản quyền

Bạn có thể gửi thông báo theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (DMCA) bằng cách cung cấp cho Đại lý bản quyền của chúng tôi thông tin sau bằng văn bản (xem 17 USC 512 (c) (3) để biết thêm chi tiết):

 • Chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu quyền lợi của bản quyền.
 • Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà Bạn cho rằng đã bị vi phạm, bao gồm URL (tức là địa chỉ trang web) của vị trí tồn tại tác phẩm có bản quyền hoặc bản sao của tác phẩm có bản quyền.
 • Nhận dạng URL hoặc vị trí cụ thể khác trên Dịch vụ nơi chứa tài liệu mà Bạn khiếu nại là vi phạm.
 • địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.
 • Tuyên bố của Bạn rằng Bạn thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
 • Một tuyên bố của Bạn, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của Bạn là chính xác và Bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Bạn có thể liên hệ với đại lý bản quyền của chúng tôi qua email tại [email được bảo vệ] Sau khi nhận được thông báo, Công ty sẽ thực hiện bất kỳ hành động nào, theo quyết định riêng của mình, cho là phù hợp, bao gồm cả việc xóa nội dung bị thách thức khỏi Dịch vụ.

Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ và nội dung ban đầu của nó (không bao gồm Nội dung do Bạn hoặc người dùng khác cung cấp), các tính năng và chức năng sẽ và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của Công ty và người cấp phép của Công ty.

Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của cả Quốc gia và nước ngoài.

Các thương hiệu và trang phục thương mại của chúng tôi không được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Phản hồi của bạn cho chúng tôi

Bạn chỉ định tất cả các quyền, chức danh và lợi ích đối với bất kỳ Phản hồi nào Bạn cung cấp cho Công ty. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà việc chuyển nhượng đó không hiệu quả, Bạn đồng ý cấp cho Công ty quyền không độc quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, miễn phí bản quyền, trên toàn thế giới và giấy phép để sử dụng, tái sản xuất, tiết lộ, cấp phép phụ, phân phối, sửa đổi và khai thác Phản hồi đó mà không sự hạn chế.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Công ty.

Công ty không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với mọi thiệt hại hoặc mất mát gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ như vậy.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

Chấm dứt hợp đồng

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm ngưng Tài khoản của Bạn ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu Bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Sau khi chấm dứt, quyền sử dụng Dịch vụ của Bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức. Nếu Bạn muốn chấm dứt Tài khoản của mình, Bạn có thể chỉ cần ngừng sử dụng Dịch vụ.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Bất chấp mọi thiệt hại mà Bạn có thể phải chịu, toàn bộ trách nhiệm của Công ty và bất kỳ nhà cung cấp nào của Công ty theo bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này và biện pháp khắc phục độc quyền của Bạn cho tất cả những điều đã nói ở trên sẽ được giới hạn ở số tiền Bạn thực thanh toán qua Dịch vụ hoặc 100 USD nếu Bạn chưa mua bất kỳ thứ gì qua Dịch vụ.

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, Công ty hoặc nhà cung cấp của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc hậu quả nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc thông tin khác, do gián đoạn kinh doanh, do thương tích cá nhân, mất quyền riêng tư phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ, phần mềm của bên thứ ba và / hoặc phần cứng của bên thứ ba được sử dụng với Dịch vụ hoặc mặt khác liên quan đến bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này), ngay cả khi Công ty hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó và ngay cả khi biện pháp khắc phục không đạt được mục đích thiết yếu.

Một số tiểu bang không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, có nghĩa là một số giới hạn ở trên có thể không được áp dụng. Ở những tiểu bang này, trách nhiệm của mỗi bên sẽ được giới hạn ở mức độ lớn nhất được pháp luật cho phép.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm "NGUYÊN TRẠNG" và "CÓ SN"

Dịch vụ được cung cấp cho Bạn “NGUYÊN TRẠNG” và “HIỆN CÓ” và với tất cả các lỗi và khuyết tật mà không có bất kỳ hình thức bảo hành nào. Trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành, Công ty, nhân danh chính mình và thay mặt cho các Chi nhánh của mình cũng như các nhà cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của họ, từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm, dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay cách khác, đối với Dịch vụ, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và không vi phạm, và các bảo đảm có thể phát sinh trong quá trình giao dịch, quá trình thực hiện, sử dụng hoặc thực hành thương mại. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Công ty không cung cấp bảo hành hoặc cam kết nào và không tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bạn, đạt được bất kỳ kết quả dự kiến ​​nào, tương thích hoặc hoạt động với bất kỳ phần mềm, ứng dụng, hệ thống hoặc dịch vụ nào khác, hoạt động không bị gián đoạn, đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn hiệu suất hoặc độ tin cậy nào hoặc không có lỗi hoặc bất kỳ lỗi hoặc khuyết tật nào có thể hoặc sẽ được sửa chữa.

Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, Công ty cũng như bất kỳ nhà cung cấp nào của công ty không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý: (i) về hoạt động hoặc tính khả dụng của Dịch vụ, hoặc thông tin, nội dung và tài liệu hoặc sản phẩm bao gồm trên đó; (ii) rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; (iii) về tính chính xác, độ tin cậy hoặc đơn vị tiền tệ của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được cung cấp thông qua Dịch vụ; hoặc (iv) rằng Dịch vụ, máy chủ, nội dung hoặc e-mail được gửi từ hoặc thay mặt Công ty không có vi-rút, tập lệnh, trojan, sâu, phần mềm độc hại, timebombs hoặc các thành phần có hại khác.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số loại bảo hành hoặc giới hạn đối với các quyền theo luật định hiện hành của người tiêu dùng, do đó một số hoặc tất cả các loại trừ và giới hạn trên có thể không áp dụng cho Bạn. Nhưng trong trường hợp như vậy, các loại trừ và giới hạn được quy định trong phần này sẽ được áp dụng ở mức độ lớn nhất có thể thi hành theo luật hiện hành.

Luật

Luật pháp của Quốc gia, ngoại trừ các xung đột của các quy tắc pháp luật, sẽ chi phối Điều khoản này và việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Việc sử dụng Ứng dụng của bạn cũng có thể phải tuân theo luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế khác.

Giải quyết tranh chấp

Nếu Bạn có bất kỳ lo ngại hoặc tranh chấp nào về Dịch vụ, trước tiên, bạn đồng ý thử giải quyết tranh chấp một cách không chính thức bằng cách liên hệ với Công ty.

Dành cho người dùng Liên minh Châu Âu (EU)

Nếu bạn là người tiêu dùng của Liên minh Châu Âu, bạn sẽ được hưởng lợi từ bất kỳ quy định bắt buộc nào của pháp luật của quốc gia nơi bạn cư trú.

Điều khoản Sử dụng Cuối của Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ

Nếu Bạn là người dùng cuối của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, Dịch vụ của chúng tôi là một “Mặt hàng thương mại” vì thuật ngữ đó được định nghĩa tại 48 CFR §2.101.

Tuân thủ pháp luật Hoa Kỳ

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng (i) Bạn không ở trong một quốc gia chịu lệnh cấm vận của chính phủ Hoa Kỳ, hoặc đã được chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là một kẻ khủng bố người Hồi giáo ủng hộ quốc gia Hồi giáo và (ii) Bạn không phải là được liệt kê trên bất kỳ danh sách nào của chính phủ Hoa Kỳ về các bên bị cấm hoặc bị hạn chế.

Mức độ nghiêm trọng và từ bỏ

Rẽ

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là không thể thực thi hoặc không hợp lệ, điều khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích để hoàn thành các mục tiêu của điều khoản đó trong phạm vi lớn nhất có thể theo luật hiện hành và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Từ bỏ

Trừ khi được quy định ở đây, việc không thực hiện quyền hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ theo các Điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng của một bên trong việc thực hiện quyền đó hoặc yêu cầu thực hiện như vậy vào bất kỳ thời điểm nào sau đó cũng như việc từ bỏ vi phạm sẽ không đồng nghĩa với việc từ bỏ bất kỳ vi phạm nào tiếp theo.

Phiên dịch

Các Điều khoản và Điều kiện này có thể đã được dịch nếu Chúng tôi cung cấp chúng cho Bạn trên Dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng văn bản gốc bằng tiếng Anh sẽ được ưu tiên trong trường hợp có tranh chấp.

Thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là tài liệu Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo trước ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Điều gì tạo nên sự thay đổi quan trọng sẽ được xác định theo quyết định riêng của Chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi những sửa đổi đó có hiệu lực, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, toàn bộ hoặc một phần, vui lòng ngừng sử dụng trang web và Dịch vụ.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản và Điều kiện này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi: