Đội Platon

Một nhóm được thúc đẩy và cam kết cách mạng hóa tìm kiếm

Nhóm của chúng tôi bao gồm một số người giỏi nhất trong ngành

Bryan Feinberg

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

SCOT TUYỆT VỜI

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ

Oscar Luykenaar

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Fahad Umar

Giao diện người dùng / UX

Aditya walia

HOẠT ĐỘNG

Ajay Chandhok

TRƯỞNG PHÒNG AN NINH

Steven Hatzakis

TƯ VẤN

Justin Hartzman

TƯ VẤN

Jon Najarian

TƯ VẤN

Francis Hoenig

TƯ VẤN

Moshe Joshua

TƯ VẤN

MATTHEW HARTMANN

TƯ VẤN

David Chidekel

TƯ VẤN

Uri Ferruccio

TƯ VẤN

MARC SOTO

TƯ VẤN

Marco Aniballi

TƯ VẤN

Scott Moscowitz

TƯ VẤN